Duży nakład

Wydawnictwa albumowe i okolicznościowe – projekty layoutów, skład i obróbka zdjęć i grafik, przygotowanie do druku i nadzór końcowy.

Katalogi ofertowe – projekty layoutów, skład i obróbka zdjęć i grafik, przygotowanie do druku i nadzór końcowy.

Wydawnictwa książkowe – projekty layoutów, skład i obróbka zdjęć i grafik, przygotowanie do druku i nadzór końcowy.

Teczki ofertowe – projekty layoutów, skład i obróbka zdjęć i grafik, przygotowanie do druku i nadzór końcowy.

Foldery, ulotki składane i zwykłe.

Kalendarze trójdzielne, kalendarze spiralowane.

Cykliczne biuletyny informacyjne i gazetki.