Materiały na konferencję dla PZG

Opracowanie kompletu materiałów (ścianka reklamowa, elementy stoiska oraz ulotki dla PZG na konferencje naukowe.